• çərşənbə, 24 Iyul, 12:52
  • Baku Bakı 31°C

Rafiq Əliyev: Avropa mavilərin məskəninə çevrildi

08.06.13 09:07 10667
Rafiq Əliyev: Avropa mavilərin məskəninə çevrildi
Rafiq Əliyev,
Fəlsəfə elmləri doktoru, professor
[email protected]
www.raliyev.az
(Qara buludlar yağış ərəfəsində olur. Həmin yağış faydalı, xeyirli ola bilər, havanı təmizləyər, yer üzərindəki bütün məxluqlara həyat bəxş edir. Tünd, «mavi» buludlar isə bir qayda olaraq xəbərdarlıqdır, onlar fırtına gətirən qara buludlar, sunami, hətta bu barədə xristianların müqəddəs kitabı – İncildə danışılan ümumdünya daşqından da təhlükəlidir. Bunlar qaçılmaz fəlakətin rəmzidir. Bu barədə bir çoxları bilmir, dərk etmir. Biz mavi səmaya vərdiş etmişik və ona xas olan xüsusiyyətə, incəliyə və fərdiliyə fikir vermirik. Lakin bu barədə hələ qədim zamanlarda məlumatlar olub. Düşünürəm ki, indiki «mavilərin» əcdadları artıq bunu çox gözəl bilirdilər. Ancaq onlar sonrakı nəsillərə nəyin “yaxşı”, nəyin “pis” olduğunu izah edə bilməyiblər. Bu səbəbdən də o dünyaya köçmüş avropalıların hazırda baş verən hadisələrlə bağlı hiddətləri Avropanın üzərində olan buludları bir qədər də tündləşdirə bilər. Tanrı özü onlara hökm verəcək! Əgər dünya xalqlarının tərəfindən qəbuletdiyi qaydalarına xəyanətə görə, bütün baş verənlərdə günahkar olanlar Tanrı tərəfindən cəzalandırılmasa, deməli, Tanrı onlara Qiyamət günü cəza verəcək. Bəzən müharibəni başlayıb-başlamamaq məsələsi mavi buludların təhlilindən sonra baş verərdi.)
Müasir avrodəyər Avropada yüzilliklərlə ayrılmaz hökm sürən xristianlıq, xüsusilə də katolisizm tərəfindən elan olunmuş dəyərlərin tam olaraq əksidir. Yüzilliklərlə dəyərlərin yevangelist və demokratik (azad, qeyri-məhdud, qanunlar tərəfindən qorunan) hissələrə bölünməsi naminə mübarizə gedib. Yalnız son vaxtlar (İkinci Dünya Müharibəsindən sonra) müşahidə olunan Avropanın Fransa, Hollandiya, Almaniya, İtaliya, Danimrka, İsveç kimi ölkələrinin (onların sayı artıq 14-də çatıb!) zəifləməsi ilə XX əsrin ikinci yarısından başlayaraq, açığını deyim «qeyri sağlam» avropalılar tərəfindən qondarılan, lakin, vaxtı ikən həyata keçirilməyən qayda və qanunları (daha doğrusu, qaydasızlıq və qanunsuzluq) artıq reallaşdırılmağa başladı ki, onlar da öz əksini XXI əsrin əvvəlinin Yeni Avropasında tapdılar.
Bu cür özünəməxsus transformasiyanın və qiymətdən düşmüş meyillərin nəticələri Fransada, Hollandiyada, Danimarkada, İsveçdə açıq-aşkar görünməkdədir. Bu ölkələrdə «geyləşmə» artıq hakimiyyətin üst təbəqələrini də əhatə edib, Fransada isə Prezidentdən tutmuş aşağı təbəqələrə qədər özünü birüzə verir və xüsusi qanunvericilik aktları vasitəsilə və bu ölkələrin icra strukturları (senat, parlament) tərəfindən qanunlaşdırılır.
Mən «geyləşdirilmənin» tərəfdarlarının ən çox olduğu yerləri sadaladım. Həmin ölkələrdə həmin tərəfdarların sayı o qədər yüksəkdir ki, hakimiyyət artıq belə aktlar və qərarların əleyhinə çıxış edən milyonlarla insanların küçələrdə keçirdiyi aksiyalara heç fikir də vermir. Mən bu «geyləşdirmə» ideyasını həddən artıq yanlış, əxlaqsız hesab edirəm, seçicilərin çoxunun reaksiyası da bunu sübut edir. Bu, daha çox «maviləşmiş» dövlət rəhbərlərinin, parlamentarilərin və senatorların sağlam düşüncələrinin olmamağından irəli gəlir.
Qətiyyətlə qeyd etmək olar ki, demokratiya artıq gey və lesbiyanlara təslim olub. Mən baş verənləri başqa cür adlandıra bilmirəm. Bu, hələ mavilərin «dəymədüşərliyi və küsəyənliyini» nəzərə alaraq yumşaq deyilmiş fikirdir. Düzdür, onları heç insan adlandırmağa dilim gəlmir.
İndi tam əsasla demək olar ki, avrointeqrasiya siyasəti «yeni mavi Avropa dəyərlərinin» tanınması, xüsusən də, bircinsiyyətli nikahların qanunlaşdırılmasından başlayır ki, bu da gey və lesbiyanların sevincinə səbəb olub və dünya gey təşkilatları daha da canlanıb. Ənənəvi ailə-nigah dəyərlərini qorumağa cürət edən hər bir kəs üçün isə Avropa Şurasının qapıları bağlıdır.
Belə Avropa ailəsinə daxil olmaq istəyən hər bir kəs isə əvvəlcə orada hökm sürən qaydaları, başlıcası isə öz həyətində, yəni doğma ölkəsi miqyasında gey-paradların keçirilməsini də qəbul etməlidir. Əks tədqirdə «yox» cavabını eşitməyə hazır olmalısan.
Güman etmək olar ki, belə vəziyyət müsəlman ölkəsi olan Türkiyənin Avropa Birliyinə inteqrasiyası yolundan döndərmək istəyini də heçə endirdi. Artıq 10 ildən çoxdur ki, Ankara haçansa, bəlkə 15-20 ildən sonra Avropa ailəsinin tamhüquqlu üzvü olmaq ümidini bəsləyir. Bu Avropa ailəsinə isə, belə deyək, artıq gey-dolusuna dönən mavi yağış yağır.
Bu cür leysan tərəfindən törədilmiş daşqınlar artıq nə vaxtsa əxlaqlı və namuslu olan avropalıları artıq yuyub aparıb və indi gey-lesbiyanların və onlara qanunvericilik səviyyəsində kömək edənlərdən razı olmadığına görə öz dağıdıcı fəaliyyətini davam edir.
Moldova politoloqu avrointeqrasiya anlayışını ümumiləşdirərək çox gözəl bir söz dedi: «Biz «qırmızılar»dan uzaqlaşaraq, «mavilər»in əlinə düşdük. Çox böyük fərqdir. Avropa Birliyinin üzvləri arasında bolqarlar, rumınlar, makedoniyalılar, macarlar, ənənəvi ailə dəyərlərindən, əxlaqdan, xristianlığın etikasından uzaqlaşmanı güman etməmişdilər. Hətta kilsə belə yeni Avropa yolundan kənar qalıb. Xorvatiyada əhali konstitusiya maddələrinin dəyişilməsi barədə referendumun keçirilməsini tələb edir. Onlar axı AŞ-nın üzvüdürlər, deməli, bircinsiyyətli nikahlardan kənar qala bilməzlər. Avropaya inteqrasiyaya yarı yolda «geyləşdirmə» proseduru başlayıb. Ukrayna KİV-i nümayəndələri demişkən, «Avropaya “arxa qapıdan” daxil olmaq məcburidir».
Əlbəttə, bu qiymət bir qədər kobuddur, bəlkə də hörmətsizlikdir, amma o Avropa ölkələrində hökm sürən vəziyyəti olduqca dəqiq əks etdirir.
Avropanın geyləşdirilməsi çoxdandır təbliğ edilən avrostandartları olan avrodemokratiyanın sonu, kapitulyasiyası qədər mühüm olan bir prosesdir. Avropanın cazibədarlığı artıq qeyri-ənənəvi cinsi meyillər yolu ilə gedənlərin nöqteyi-nəzərindən qiymətləndirilir. Düşünürəm ki, Avropanı elə bu cür eybəcərlinə bəzənmiş gələcək gözləyir. Sağlam zehinlər artıq dumanlanıb və qanun tərəfindən dəstəklənən paranormal hisslərinin mənbəyinə çevrilmiş ürəyin emosiyalarına nəzarət etmək iqtidarını itiriblər. Bütün olanlar qəlb səviyyəsində baş verir, şüura isə söz verilmir.
Demokratiyanın əsas prinsipi çoxluğun fikridir. Bu gün cinsi azlıqların nazı və şıltaqları gey və lesbilərə aid olmayan hər hansı çoxluqdan yüksək durur. Yüksək siyasi ənənələr qeyri-normal azlığın normal çoxluğa zorla qəbul etdirilən fikirlərə yer verirlər. Bu artıq yeni idarə formasıdır – cinsi azlıqların diktəsi və nazı ciddi çoxluğu təşkil edən əhalinin bütün təbəqələri üçün mütləq sayılan qanunlar formasını alır.
Geylər öz ambisiyalarında olduqca fəaldılar, onlar cəmləşib çıxış edirlər və ona görə bizə elə gəlir ki, onların sayı çoxdur. Fəal geyləşdirilmə xristian xadimlərinin qoruduğu ənənəvi dəyərləri olan klassik demokratiyanı dəfn edir. Lakin həmin xristian keşişləri arasında da çoxlu homoseksualistin olması artıq faktdır. Bu səbəbdən də xristianlığın əsasları dinin təsiri altından çıxmış keçmiş xristianların paranormal hiss və emosiyaları qanunlara müvafiq olunanda hamısı susmaq qərarına gəldilər.
2013-cü ilin mayın 30 Fransada eynicinslilərin – iki gənc fransızların ilk nikah mərasimi keçirildi. Mərasim təşkilatçıları tərəfindən bu «toya» 500 nəfər dəvət edilmişdir, ki onların da arasında Monpelye şəhərinin meri və Fransa hökumətinin mətbuat katibi də vardı. Hər ikisi qadındır, özü də hökumət mətbuat katibi geylərin müdafiəsi ittifaqına başçılıq edir, Monpelye şəhərinin meri isə, mətbuat katibi kimi, gey və lesbiyanlar sırasındadır.
Bütün emosiyaların mənbəyi qəlb, bütün həllərin mənbəyi isə ağıl və şüurdur. Bu, insana Tanrı tərəfindən bəxş edilmiş təbii fizioloji bir dəyərdir. Lakin indi qəlb, ağıl və şüur ayrı-ayrı hərəkət edib, qeyri-ənənəvi cinsi istiqamətləri hələ 1997-ci ildə rəsmi olaraq xəstəlik hesab olunan insanların cinsi meyllərini əsas götürürlər. Yalnız Ümümdünya Səhiyyə Təşkilatının qərarından sonra gey və lesbilərin psixi xəstə diaqnozu barədə olan bütün əvvəlki qərarlar ləğv edildi və bir növ tibbi amnistiya elan edildi. Həmin amnistiya cəmi 15 ilə beynəlxalq gey hərəkatının formalaşdırılmasına yol açdı, bu da geyləri, lesbiyanları və onların Hollandiya, Danimarka, İsveçrə kimi ölkələrdə tərəfdaşlarını olduqca sevindirdi. Bu birliklər az qala bütün məşhur partiyalardan daha güclü və nüfuzlu oldular, geyləşdirilmənin «missionerləri» seçkilərdə qələbəyə namizəd olan hər bir Avropa partiyasının heç də azsaylı olmayan hissəsini təşkil edirlər. Hər bir gey ən azından 2 səsə malik olur – bir özünkü, bir də «dostunun» səsi (mən belə düşünürəm!)
Hesab olunur ki, nikahlar kilsədə kahinlərin vasitəsilə keçirilirsə, onlar səmalarda kəsilmiş sayılır. İndi hər şey əksinədir: kilsəni bu mühüm mərasimdən uzaqlaşdırıblar və bununla da Tanrını incidiblər. Belə vəziyyətdə Tanrı geyləşdirilməni qarşısına məqsəd qoyan Avropa hakimiyyətini bağışlaya bilməz, o onları heç bağışlamamalıdır da… (bəlkə, həmin hakimiyyətlər geyləşiblər?! Bəlkə, onlar siyasi baxışlarını, dinlərini itirib, əvəzində geyləşiblər?!)
Bəs görəsən, avropalılar indi imansız, həya və mənəviyyatsız, dinsiz necə yaşayacaqlar? Artıq «A valideyn», «B valideyn» qeyri-adi adlar almış eynicinsli «valideyinlər» tərəfindən övladlığa götürülən uşaqlar da «mavi» sayılacaqlar? Avropanın yaxın gələcəyi necə olacaq? Mavi Avropamı adlandırılacaq?
Belə cəmiyyətdə həyat qorxulu olur və gey və lesbiyanların lehinə qəbul olunan qanunları sevinclə qarşılayan insanlar doğrudan da yazıqdırlar. Qeyri-ənənəvi cinsi meyllərin nümayəndələri gəlirlər, onların tərəfində hakimiyyət və onun bütün resursları durub. Digərlərin isə belə üstünlükləri yoxdur, onların səsi qanunvericilik tərəfindən eşidilməyib. Tanrı isə Avropanın geyləşmə bəlasına düşmüş sakinlərinə köməklik göstərmir: aləmi qatmısız, özünüz də problemləri həll edin! Demək olar, alternativ variantlar da yoxa çıxıb. Əgər siz gey və lesbiyanları yüksək rütbələrə irəli çəkirsinizsə, onda siz artıq ləyaqətinizi, həyanızı, normal insan simasını və əsrlərlə qorunan ənənələri qorumaq şansını itirmisiniz.
Şəxsən mən Kainatın sahibinin əhvalını bəzən intuisiya səviyyəsində hiss edirəm…Odur ki, oxucu dostlarım mənim sözlərimə şübhə ilə yanaşmayın. Mən sizi heç vaxt pis vəziyyətə qoymamışam. Mənim intuisiyama inanın və bir qədər sonra nəticəsini görəcəksiniz…
Beləliklə, qoca Avropada baş verən paranormal hadisələrdən elə çıxır ki, yer normal insanların, yəni gey olmayanların ayaqlarının altından sürüşür, onların ənənəvi dünyaları darlaşır və dağılmağa məhkum edilir. Ola bilsin ki, yaxın gələcəkdə onlar üçün xüsusi qetto yaradacaqlar ki, həmin insanlar ayaq altında dolaşmasınlar və «yeni» Avropaya «maviləşməkdə» və geyləşdirilməkdə mane olmasınlar.
banner

Oxşar Xəbərlər