AZƏRBAYCANDA KORONAVIRUSLA BAĞLI XƏBƏRLƏR

Afişa 6-12-fevral

Afişa 6-12-fevral

06 Fevral 2015, 07:02 875
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AKADEMİK MİLLİ DRAM TEATRI

6 fevral
V.Zuyev: “Mən.. biz” saat 17.00
İ.Əfəndiyev: Boy çiçəyi saat 19.00

7 fevral
Xalq nağılı “Biri var idi, biri yox idi” saat 12.00, 14.00
Elçin: “Qatil” saat 19.00

8 fevral
İ.Əfəndiyev: “Qarabağnamə” saat 12.00
H.Cavid: “Əmir Teymur” saat 19.00

10 fevral
B.Nuşiç: “Nazirin xanımı” saat 19.00

12 fevral
Ə.Əmirli: “Şah Qacar” saat 19.00

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AKADEMİK OPERA VƏ BALET TEATRI

7 fevral
C. Puççini: “Madam Batterflay” saat 19.00

8 fevral
Ü.Hacıbəyli: “Leyli və Məcnun” saat 19.00

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT MUSİQİLİ TEATRI

6 fevral
J.B.Molyer: “Skapenin kələkləri” (rus dilində) saat 19.00

7 fevral
Ü.Hacıbəyli: “Ər və arvad” saat 19.00

8 fevral
R.Şəfəq, V.Zimin: “Yağış göbələyinin macərası” (rus dilində) saat 12.00
Ə.Səmədli: “Toya bir gün qalmış” saat 19.00

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT RUS DRAM TEATRI

6 fevral
F.Dostoyevski: “Karamazov qardaşları” saat 19:00

7 fevral
O.Yernyov: “Yeni il gecəsində sevgi macərası” saat 19:00

8 fevral
M.F.Axundzadə: “Müsyo Jordan və dərviş Məstəlişah” saat 19.00

12 fevral
Nizami: “Yeddi gözəl” saat 19.00

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT GƏNC TAMAŞAÇILAR TEATRI

6 fevral
N.Gəncəvi: “Xeyir və Şər” saat 15.00

7 fevral
P.Pançev: “Dörd əkizin nağılı” saat 12.00
Elçin: “Buzovna kəndinin əhvalatları” saat 19.00

8 fevral
Y.Şvarts: “Qırmızı papağın nağılı” saat 12.00
İ.Əfəndiyev: «Sarıköynəklə Valehin nağılı” saat 19.00

11 fevral
Ş.Perro: “Çəkməli pişik” saat 14.30

12 fevral
A.Şaiq: “Tıq-tıq xanım” saat 12.00

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT «YUĞ» TEATRI

6 fevral
F.Kafka: “Kafkadan salam” saat 18.00

7 fevral
Dədə Qorqud “Boy” saat 18.00

11 fevral
O.Fikrətoğlu: “Fəna” saat 18.00

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PANTOMİMA TEATRI

7 fevral
B. Xanızadə, B.Əhmədli: “Son ştrix” saat 18.00

8 fevral
A.Şaiq: “Tıq-tıq xanım” saat 14.00
Ceyhun Dadaşov: “Mən və mən” saat 18.00


AZƏRBAYCAN DÖVLƏT KUKLA TEATRI

6 fevral
Azərbaycan xalq nağılı “Sehirli üzük” saat 12:00, 14:00, 16:00
T. Ağayev: “Qoçaq Əhməd” (rus dilində) saat 18:00

7 fevral
Azərbaycan xalq nağılı “Sehirli üzük” 12:00, 14:00, 16:00
C.Rodari: “Çipollino” (rus dilində) saat 18:00

8 fevral
Ə.Oruc: “Zınqırovlu pişik” saat 12.00, 14.00, 16.00
Rus xalq nağılı “Qoğal” (rus dilində) saat 18.00

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı. 1928-29-cu illər. Ü. Hacıbəyli
“O olmasın bu olsun”. Rejissor-A. M. Şərifzadə.