AZƏRBAYCANDA KORONAVIRUSLA BAĞLI XƏBƏRLƏR

AFİŞA - 17-23 aprel

AFİŞA - 17-23 aprel

20 Aprel 2015, 05:37 682
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AKADEMİK MİLLİ DRAM TEATRI

17 aprel
Y.Oğuz: “Nadir şah” saat 19.00

18 aprel
E.Filippo: “Silindr” saat 19.00

19 aprel
Elçin: “Qatil” saat 19.00

22 aprel
Ə.Əmirli: “Şah Qacar” saat 19.00

23 aprel
A.Məsud: “Qatarın altına atılan qadın” saat 19.00

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AKADEMİK OPERA VƏ BALET TEATRI

18 aprel
L.Vaynşteyn: “Zoluşka” – opera (Bəstəkar Leonid Vaynşteynin 70 illiyinə həsr olunur) saat 14.00

19 aprel
F.Əmirov: “Sevil” - opera saat 19.00

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT MUSİQİLİ TEATRI

17 aprel
Ü.Hacıbəyli: “O olmasın, bu olsun” saat 19.00

18 aprel
E.Sabitoğlu, Y.Şvarts: “Qırmızı papaq” saat 12.00
O.Kazımi, R.Heydər: “Qızıl toy” saat 19.00

19 aprel
“Yatmış gözəl və cırtdanlar” (Ş.Perronun “Yatmış gözəl” nağılları əsasında) saat 12.00
E.Sabitoğlu, T.Vəliyeva: “Bankir adaxlı” saat 19.00

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT RUS DRAM TEATRI

17 aprel
M.Zadornov: “Ər almaq istəyirəm” saat 19:00

18 aprel
O.Yernyov: “Yeni il axşamı eşq macəraları” saat 19.00

19 aprel
V.Reznikova: “Şəhrizad ilə daha bir gecə” saat 19.00

23 aprel
A.Ostrovski: “Qurdlar və qoyunlar” saat 19.00

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT GƏNC TAMAŞAÇILAR TEATRI

18 aprel
M.Müşfiq: “Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm” saat 12.00
İ.Əfəndiyev: “Sarıköynəklə Valehin nağılı” saat 19.00

19 aprel
S.S.Axundov, A.Şaiq: “Qaraca qız” saat 12.00
M.F.Axundzadə: “Müsyö Jordan və dərviş Məstəlişah” saat 19.00

23 aprel
V.Tarnopolski: “Kölgənin o biri tərəfində” operası (Qara Qarayev VI Müasir Musiqi Festivalı çərçivəsində) saat 19.00

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT «YUĞ» TEATRI

18 aprel
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı əsasında “Boy” saat 18.00

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PANTOMİMA TEATRI

18 aprel
B.Əhmədli: “Ora-bura” saat 18.00

19 aprel
A.Ekzüperi: “Balaca şahzadə” saat 16.00
S.Hacıyeva: “Dejavü” saat 18.00

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT KUKLA TEATRI

17 aprel
K.Ağayeva: “Göyçək Fatma” saat 12:00, 14:00, 16:00
Rus xalq nağılı “Qoğal” (rus dilində) saat 18.00

18 aprel
N.Kazımov: “Ələddin” 12:00, 14:00, 16:00
T.Ağayev: “Qoçaq Əhməd” (rus dilində) saat 18:00

19 aprel
Azərbaycan xalq nağılı “Sehirli üzük” saat 12.00, 14.00, 16.00
C.Rodari: “Çipollino” (rus dilində) saat 18.00

1939-cu il. A. Atayev, A. Əhmədov “Seyran”.
Rejissor-K. Həsənov, rəssam-Ə. Həsənov.